Địa chỉ

Số 90/49 Đường Số 4, KP Ích Thạnh,
P.Trường Thạnh, Q.9, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại

0905.204.178
0986.818.637